Utbildningar

Utbildning till Fransstylist i Singel och volym

Detta är en intensivutbildning som kräver mycket fokus av dig som elev.

Det du skall tänka på att du bör ha bra syn och vara stadig på handen.

Vi har 18-års åldersgräns på våra utbildningar.

Innan utbildningen startar måste du som elev kontakta företagshälsovården för att få ett tjänstbarhetsintyg på att du kan arbeta med härdplaster, i vårt fall gäller det Cyanoacrylat som finns i våra lim.

Vi startar med fyra dagar grundutbildning i singelfransar där vi går igenom allt du behöver veta om hygien, fransens växtcykler, säker fransförlängning mm.

Vi kommer under dessa dagar även utbilda dig i härdplaster vilket idag är ett behörighetskrav för att jobba med fransförlängning enligt arbetsmiljöverket.

Du får med dig ett Trainee intyg som visar att du gått grundutbildning på skolan och att du är under praktik och utför elevbehandlingar.

Du skall skicka bilder till oss på alla dina modeller för att vi skall kunna ge dig korrekt feedback för hur du skall arbeta och utveckla ditt fransande.

Det är viktigt att du gör minst 20 modeller för att du skall få en bra överblick över hur man arbetar med fransar på olika kunder.

Du kan göra viss praktik på din skola om du känner dig bekvämare med det.

Har du svårt att få modeller till de tillfällen du är på skolan och övar kan vi hjälpa dig att få tag i folk.

Ditt prov i singelfransar får du göra tidigast 2 månader efter kursstart och det innehåller en teoretisk del som görs skriftligt, eller muntligt om man föredrar det, samt en praktisk del där du ska sätta ett nytt set singelfransar på en modell. Kravet för att bli godkänd är minst 80st fransar perfekt avvägt vad gäller längd, form och separering.

Vi kommer gå igenom med dig vad vi bedömer på det praktiska provet så du vet förutsättningarna innan provtillfället.

Ditt prov i volymfransar innehåller en praktiskt del där du ska sätta ett nytt set volymfransar på en modell. Kravet för att bli godkänd är minst 80st plymer perfekt avvägt vad gäller längd, form och separering.

Våra utbildningar är godkända av SEYF, Svenska Estetikers Yrkesförbund, vilket säkerställer innehållet och dagarna på din utbildning.

Våra utbildningar kan du välja att ta på avbetalning via Klarna när du bokar via boka direkt.

Eller via www.medicalfinance.se

Anmälningsavgift på 7000kr måste betalas vid anmälan för att din plats skall vara säkrad. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar.

Pris på utbildningen:

Singel/volym 22000kr

Singel/volym inklusive Lashlift 25000kr

Hos oss på Fransstylisterna har du livstids support av dina lärare och är alltid välkommen att sitta på salongen med modeller för att få hjälp.

Ubildningsmaterialet skyddas av upphovsrättslagen. Mångfaldigande i någon form av innehållet, utan skriftligt medgivande från Fransstylisterna är förbjudet.

Kursens innehåll

Tidsplan, Startkit, Franshistoria, Växtfaser, Hygien & Salong, Belysning, Ergonomi, RSI, Allergier, Sjukdomar, Applicering, Korrekt applicering av patches, Singelfransar, Borttagning av fransar, Efter behandlingen, Kundbemötande & Service, Missnöjd kund, Exempel på felaktigt applicerade fransar, Produktgenomgång, Avbokningspolicy, Utbildning och diplomering, Tidsåtgång, Marknadsföring & Sociala medier, Företagsform, Info från SEYF, Skötselråd.

SEYF-Certifierad utbildning

 

Vår utbildning och huvudskola är SEYF-Certifierad vilket innebär att:

Att vi följer kriterier ang. Grundutbildning/Singelfransförlängning/ Utbildningens mål, kursmaterial, teori, praktik samt Certifikatprov

Vi har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel
Att våra ansvariga kursledare gått en lärarutbildning där denne blivit certifierad och

har arbetat professionellt med fransar i minst tre år

Att vi har en behandlingsskadeförsäkring som täcker lärare, elever, anställda, kunder samt modeller

Kurslokalen är utrustad med ordentlig ventilation, utsug att tillgå, britsar

Ordentlig belysning samt professionellt utformade verktyg

Kurslokalen har tillgång till rinnande vatten

Kurslokalen har tillgång till toalett, kök samt separat utrymme för elevernas måltider under utbildningen.

Kurslokalen har brandvarnare, brandsläckare samt första förbandslåda inkl. ögonsköljUtbildningen visar på unicitet
Att vi följer gällande säkerhets/ hygienkrav och kan tillhandhålla säkerhetsföreskrifter

För att bli diplomerad Fransstylist måste du inom 6 månader från kursens start ha avlagt ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Om det tar dig längre tid än ett år innan du vill avlägga dina prov så tar vi en avgift på 2000kr vid provtillfället. Vi förbehåller oss rätten att underkänna en elev vid ej godkända prov.

Volymfransutbildning Grund

Vår volymfransutbildning är på två dagar då vi går igenom teori och praktik, en del grundläggande saker för de som inte gått vår grundutbildning i singel. Vi går igenom olika plocktekniker och hjälps åt att finna den som passar dig bäst. Vi visar på hur man skall fästa ett volymknippe för maximal retention och skonsamhet. Vi övar på olika lashdesigns och ögonformer.Efter din volymfransutbildning hos oss skall du kunna plocka snygga knippen klara av att se hur mycket varje frans klarar av gällande tyngd och längd. Du kommer behöva två modeller att öva på.
ID, '_hidden_for', true);//$user = wp_get_current_user(); //$role = ( array ) $user->roles; //$this_role = $role[0]; //if($this_role == 'customer' || !is_user_logged_in()){if($hidden_for == 'Slutkund'){ ?>