Biomooi lim 305

 

Endast för professionellt bruk, produkten får därmed endast brukas av yrkesmässiga användare.

Artikelnr: Jagw-3LJA3 Kategori:

Beskrivning

Biomooi lim 305
Snabbt lim med torktid på 2 sekunder
Oöppnad 6 månader
Öppnad ca 2 månader

Cyanoakrylat

Endast för professionellt bruk, produkten får därmed endast brukas av yrkesmässiga användare.
Endast utvärtes bruk
Fara. Fäster snabbt på hud och ögon, förvaras oåtkomligt för barn.
/>Kan orsaka allergisk reaktion.
Skakas 30 sekunder före användning och häll bort första droppen

OBS!!!

ID, '_hidden_for', true); //$user = wp_get_current_user(); //$role = ( array ) $user->roles; //$this_role = $role[0]; //if($this_role == 'customer' || !is_user_logged_in()){ if($hidden_for == 'Slutkund'){ ?>